Tugasan Teknologi dalam Pendidikan Islam 2008

Tugasan 1: 20% (Writing Article)

Tugasan 2: 25% (Learning Modul)

Tugasan 3: 25% Alat Bantu Mengajar(ABM) - Persembahan powerpoint


Notes

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tugasan 01 (20%)

 

Berdasarkan topik yang diberikan kepada anda, sila lakukan analisa dan pembentangan di dalam kelas. Tugas anda ialah mempelajari sebanyak yang mungkin berhubung topik berkenaan dan tulis kertas kerja (6-10 helai) untuk dibentangkan di dalam kelas. Objektif tugasan ini ialah untuk menjadikan anda pakar dalam topic yang berkenaan.

 

Spesifikasi Tugasan:

 

-          bekerja dalam kumpulan(berdua)

-          Kertas kerja tersebut perlu mempunyai

o        Tajuk (pilih tajuk yang bersesuaian berhubung topic yang diberikan)

o        Nama penulis dan alamat email

o        Abstrak

o        Katakunci(keywords)

o        Pengenalan

o        Perbincangan Utama (Main body)

o        Kesimpulan

o        Rujukan ( jurnal, buku dan sumber lain)

o        Sila lampirkan sumber rujukan anda terutamanya literatur akademik dan kajian yang berkaitan

o        Gunakan APA style

o        Penghantaran adalah di dalam softcopy dan hardcopy

o        Topik:

1. Multimedia in Islamic Education
2. E-Learning in Islamic Education
3. ICT in Islamic Education
4. Pedagogical Aspects in Teaching Islamic Education
5. Using Courseware in Teaching Islamic Education
6. Al Quran and Multimedia
7. Internet and Islamic Education

 

 

 

 

 

Group Assignment:

•         Please choose one of the following topics to analyse and report to the class. Your task is to learn all you can about the topic and write a short (6-10 pages) paper on the topic and present(teach) the paper to the class. The objective of this assignment is to make you the expert in this topic.

Job Specification:

•          You are expected to work with a partner to build the expertise.

•          The paper should contain the following:

•         Title (Find a suitable title for your essay)

•         Name of authors and addresses

•         Abstract

•         Keywords

•         Introduction

•         Main body  - Discussion

•         Conclusion

•         References (at least 10 readings from journals, books and other sources)

•         Please include the research and academic literature (International and National context) related to the topic in the discussion.

•         Please follow APA style

•         Submission in hardcopy and softcopy.

Topics:

–         1. Multimedia in Islamic Education
2. E-Learning in Islamic Education
3. ICT in Islamic Education
4. Pedagogical Aspects in Teaching Islamic Education
5. Using Courseware in Teaching Islamic Education
6. Al Quran and Multimedia
7. Internet and Islamic Education

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tugasan 2 (25%)

 

Anda dikehendaki oleh Panitia Pendidikan Islam untuk mereka bentuk satu modul pengajaran. Pembinaan Modul adalah berasaskan teknologi iaitu mengintegrasikan teknologi multimedia dan web dalam pengajaran dan pembelajaran. Sila rancang berdasarkan criteria berikut:

·         Objektif/Hasil Pembelajaran (Learning Outcome)

·         Isi/Bahan Pembelajaran (Content – chunking into segment or unit)

·         Satu contoh Rancangan Pelajaran

·         Aktiviti “P & P” (Learning Activity) – aplikasi sembilan adegan pembelajaran dalam Teori pembelajaran GAGNE (Robert Gagnι's (1970) Nine Steps of Instruction)

·         Penilaian (Assessment)

·         Bahan pengayaan dan pemulihan (Material for enrichment and remedial)

·         Panduan Guru.

·         Sumber dan rujukan.

 

Modul ini direkabentuk di dalam MS words dan dilampirkan laman-laman web yang berkaitan samada direka bentuk sendiri atau yang sedia ada di internet.

Tajuk Modul berasaskan silibus tingkatan 1 Pendidikan Islam:


 
 1. Al-Quran Menjana Kecemerlangan Hidup
 2. Mencontohi Kepatuhan Malaikat
 3. Berbudi dan Berbakti Cara Hidup Mukmin
 4. Sabar Menghadapi Ujian Allah swt
 5. Makanan yang Halal dan yang Haram Menurut Islam
 6. Kepentingan Doa Dalam Hidup Mukmin
 7. Arak dan Judi Memusnahkan Kehidupan
 8. Keagungan dan Kekuasaan Allah swt
 9. Berpegang Teguh Dengan Agama Allah
 10. Sifat-sifat Allah swt
 11. Pengenalan Hadis
 12. Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin
 13. Ilmu Pengetahuan Asas Kejayaan
 14. Konsep Akidah
 15. Asas Akidah Islam
 16. Konsep Muslim dan Mukmin
 17. Rukun Iman Teras Akidah Islam
 18. Dalil Kewujudan Allah swt
 19. Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah
 20. Bersuci Asas Kebersihan
 21. Solat
 22. Solat Jumaat
 23. Solat Sunat Tahiyatul Masjid dan Solat sunat Rawatib
 24. Masyarakat Arab sebelum dan Selepas Islam
 25. Riwayat Hidup Rasulullah
 26. Kejayaan Rasulullah Meletakkan Asas Akidah yang Kukuh
 27. Situasi Perjuangan Rasulullah di Mekah
 28. Hijrah Rasulullah ke Madinah
 29. Keunggulan Perjuangan Tokoh-tokoh Islam
 30. Adab Menjaga Fitrah Lelaki dan Perempuan
 31. Adab Berkawan
 32. Adab kepada Ibubapa
 33. Adab Bergaul Dengan Keluarga
 34. Adab Berguru
 35. Adab Menuntut Ilmu
 36. Adab Menjaga harta Sekolah
 37. Adab Membaca Al-Quran

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tugasan 3 (25%)

 

Anda ditugaskan untuk menyediakan satu set pengajaran berintegrasikan teknologi dalam konteks Pendidikan Islam. Set pengajaran tersebut meliputi induksi set yang mengaplikasikan model motivasi ARCS dan juga persembahan pengajaran yang menggunapakai konsep peta minda dan teori pembelajaran Gagne.

 

 

Spesifikasi Tugasan 2:

•         Persembahan dibina berdasarkan tajuk-tajuk modul diberikan.

 

Spesifikasi Bahagian A: (10%)

•         Induksi Set (Montaj) menggunakan eleman multimedia
Penggunaan Model motivasi ARCS dalam Montaj
Konsep

•         Bertema dan berobjektif

•         rangsangan minda, komponen intelek, emosi,  visual efek

•         Papancerita berasaskan gambar

•         Latarbelakang lagu/musik (“sound effect”)

 

 

Spesifikasi Bahagian B: (15%)

•         Persembahan power point pengajaran menggunakan konsep peta minda dan sembilan adegan pembelajaran dalam Teori pembelajaran GAGNE (Robert Gagnι's (1970) Nine Steps of Instruction)

•         Struktur idea –

•         peta minda sebagai alat guru utk pengajaran

•         peta minda sebagai alat pelajar memahami pelajaran

•         Aplikasi Elemen:

•         penggunaan perkaitan “image”

•         pemilihan perkataan (keyword)

•         penggunaan simbol

•         penggunaan warna

•         penggunaan gambar

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Notes:

Theoretical Foundations:

Part A: ARCS - Motivation Model

Part B: Concept Mapping and Nine Events of Instruction