TAJUK –TAJUK PENDIDIKAN ISLAM  KBSM

TINGKATAN 4 | TINGKATAN 5 

 

TINGKATAN 4

BAHAGIAN

TAJUK

HAFAZAN

Surah al – anam : 162 - 163

Surah al-Mukminun ayat 1-11

Surah Luqman ayat 12-19

BACAAN

Surah al-anam : 1 – 65

Surah Al-Mukminun : 1 – 35

Surah  Luqman : 1- 21

KEFAHAMAN

Manusia Perlu  Bersyukur ( al-anam: 6)

Rasul Penyampai Wahyu (Al-anam : 50)

Larangn mempersendakan  Agama ( Al-anam : 70)

Hidayah Milik Allah ( Al-anam : 125)

Aqidah Teras Kehidupan ( Al-anam 161-165)

Ciri-ciri Mukmin Berjaya ( al-Mukminun: 1 – 11)

Nasihat Lukman al-hakim (Luqman 12 – 19)

HADIS

Makanan Yang Baik

Perpaduan Teras Kemajuan

ULUM SYARIAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQIDAH

Perkara-perkara Yang Membatalkan Imam

 • Syirik
 • Kufur
 • Murtad
 • Khurafat
 • Sihir
 • Nifaq

Dosa-dosa Besar yang Membawa Kemurkaan Allah

 • Derhaka  Kepada Ibubapa
 • Menipu dan Berbohong
 • Makan Harta Yatim
 • Lari dari Medan Perang
 • Mengumpat dan Menfitnah
 • Minum Arak dan Menagih Dadah
 • Zina
 • Menuduh Zina
 • Liwat dan Musahaqah
 • Membunuh Diri

Tuntutan Taubat

 

 

 

 

 

IBADAT

Kewajipan Haji dan Umrah

Cara Menyempurnakan Ibadat Haji dan Umrah

Wajib Haji dan Umrah

Cara Mengerjakan Haji dan Jenis-jenis Dam

Sembelihan

Qurban Amalan Mulia

Aqiqah

Jual Beli dan Sewa

Gadaian dan Syarikat

Hutang Insuran dan Saham

Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam

Kerajaan Khulafak Ar-Rasyidin

Kerajaan Bani Umayyah

Imam Abu Hanifah

Imam Malik

Imam Syafie

Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Al-Bukhari

Imam Al-Ghazali

ADAB DAN AKHLAK ISLAM

Akal Cahaya Kehidupan

Adab Berhias Diri

Adab Menjaga Orang Sakit

Adab amar Makruf Nahi Mungkar

Adab Di Tempat Rekreasi

Adab Menjaga Kemudahan  Awam

Adab Menziarahi Jenazah

Zikrullah Pengubat Hati

Adab Kepada Rasulullah (s.a.w.)

Senarai nama ahli kumpulan.SMPI2007 Sem 01

 

 

  

 

TAJUK –TAJUK PENDIDIKAN ISLAM  KBSM

 

TINGKATAN 5

BAHAGIAN

TAJUK

BACAAN

At-Taubah : 1 – 129

An-Nur : 1 – 38

As-Sajdah : 1 – 30

Al-Hasyr : 1 - 24

HAFAZAN

At-Taubah : 128 -129

An-Nur : 35

Al-Hasyr : 21 - 24

KEFAHAMAN

At-Taubah : 6

At-Taubah  : 128 -129

An-Nur :30-31 / Kewajipan Menutup Aurat

An-Nur 35 /  Cahaya Allah

As-Sajdah : 15 -16

Al-Hasyr : 21 - 24

HADIS

Menghargai Kehidupan

Peribadi Orang Yang Beriman

ULUM SYARIAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQIDAH

Iman

 • Martabat Iman
 • Tingkat Iman
 • Kemanisan Iman

Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

 • Pengenalan
 • Perinsip
 • Perbezaan  Antara Muslim, Mukmin, Kafir, Fasiq, Murtad, Munafik, Tidak Beragama dan Musyrik

Ajaran Sesat

Ciri-Ciri Dan Contoh Ajaran Sesat

 • Qadyani
 • Bahai
 • Taslim

 

 

 

 

IBADAT

Perkahwinan : Konsep Perkahwinan – Hukum, Dalil dan Hikmatnya

Kaifiat Perkahwinan

 • Pilihan Calon Suami Isteri
 • Peminangan
 • Nikah

-         Rukun Nikah

-         Mahar

-         Walimatul Urus

Tanggungjawab Suami dan Isteri

Masalah  Dan Cara Penyelesaian Keluarga

 • Talak
 • Rujuk
 • Iddah
 • Nusyuz
 • Faskh
 • Khuluk
 • Zihar
 • Li’an

Kemahiran Keibubapaan

Akta Kekeluargaan

 

Isu Semasa

 • Anak Angkat
 • Hadhonah

Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam

Perkembangan Islam Pada Zaman Bani Abbasiyyah

 • Penyebaran Islam dan Semangat Jihad
 • Perkembangan ilmu Pengetahuan
 • Ketenteraan
 • Pendidikan
 • Perekonomian
 • Sains dan Teknologi
 • Kegemilangan Tamadun IslamFaktor Keunggulan dan Kemerosotan  Tamadaun Islam

Tokoh Cendikiawan Islam

 • Ibnu Sina
 • Ibnu Khaldun
 • Jamaluddin Al-Afghani
 • Muhammad Abduh
 • Hamka
 • Sheikh Tahir Jalaluddin

ADAB DAN AKHLAK ISLAM

Adab Musafir

Adab Bernegara

Adab Dengan Pemimpin

Adab Berjuang (Berjihad)

Adab Menjaga Alam

Adab Memberi dan Menerima Sedekah / Hadiah

Adab Berjual Beli