Diploma Profesional Awal Kanak-kanak

Pensyarah Aktiviti Kelas Tugasan Nota

Rujukan & Capaian


Pensyarah: Norhashimi bin Saad

EE 115, Blok E, Fakulti Pendidikan
Tel: 03-7967 5071 / 013 341 5580 /
Email: myhashimi@yahoo.com | website: ihashimi.aurasolution.com | www.ihashimi.net

UEC 2010
Pendidikan Komputer Awal Kanak-kanak

Objektif Kursus :

Apabila tamat kursus ini, pelajar diharapkan dapat:

  1. Memahami perkembangan teknologi maklumat dan impaknya kepada pendidikan awal kanak-kanak
  2. Mendapat pengetahuan asas tentang computer
  3. Dapat menggunakan computer sebagai alat pengajaran dan pembelajaran
  4. Dapat mengintegrasikan computer untuk membina kemahiran awal kanak-kanak seperti bahasa, mengira, melukis dan lain-lain
  5. Dapat menggunakan internet untuk menghantar dan menerima emel elektronik dan juga untuk mencari sumber
  6. Dapat menilai sumber dan software yang berguna dan bersesuaian dengan peringkat kemahiran pelajar

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kursus ini bertujuan membolehkan pendidikan awal kanak-kanak mengembangkan kemahiran asas dalam celik komputer kanak-kanak kecil (seperti menggunakan komputer, menyimpan maklumat, mencetak dsbnya. Kursus ini juga merangkumi persediaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran, memilih perisian yang sesuai, cara akses ke internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan dan perkembangan kemahiran asas penggunaan komputer di kalangan kanak-kanak.
Class Schedule

Kaedah Penilaian :

Penilaian: 80% Penilaian Berterusan (tugasan /  laporan / pembentangan) +  20% Ujian  ( teori )

3 Assignments:

1: Material Production - Storybook 30% (Individual)
2: Software Evaluation 25% (Individual/Pair work)
3. Tadika Portfolio 25% (Individual/Pair work)

Rujukan Utama :

1)      Haughland S.W. and Wright. JL. Young Children and Technology: A World of Discovery, Allyn and Balcon, 1997.
2)     
Capron,H.L. Computers: Tools for an Information Age. Fourth Edition, Addison Wesley., 1996
3)     
Simonson, M.R. and Simonson, A. Educational Computing Foundations. Third Edition. Prentice Hall. Ohio, 1997.
Hofstetter, F.T. Multimedia Literacy. McGraw-Hill Irwin, International Edition, 3rd Edition, 2001