Teknologi dalam Pendidikan Islam

Pensyarah Aktiviti Kelas Tugasan Nota

Rujukan & Capaian


Pensyarah: Norhashimi bin Saad

EE 115, Blok E, Fakulti Pendidikan
Tel: 03-7967 5071 / 013 341 5580 /
Email: myhashimi@yahoo.com | website: ihashimi.aurasolution.com | www.ihashimi.net

Objektif Kursus :

Apabila tamat kursus ini, pelajar diharapkan dapat:
1) Menerangkan asas teori penggunaan teknologi dalam pengajaran
2) Merekabentuk pengajaran berbantukan komputer
3) mereka bentuk laman web untuk pengajaran Pendidikan Islam

Sinopsis Kandungan Kursus :

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang Teknologi pengajaran berasaskan komputer, kemahiran mencari maklumat  melalui search engine, merekabentuk modul pengajaran Pendidikan Islam berbantukan komputer dan seterusnya merekabentuk laman web untuk pengajaran. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai perisian  dan aplikasi internet termasuklah perisian pembinaan homepage, pendaftaran web site dan publish homepage.

Class Schedule

Kaedah Penilaian :

Penilaian: 70% Penilaian Berterusan (tugasan /  laporan / pembentangan) +  30% Ujian  ( teori )

3 Assignments:

1: Islamic Education Module 30%
2: Web project (Development 10 % and Production 10%) 20%
3. Individual Assignment 20%

Rujukan Utama :

1) Kahn, B. (1997). Web-Based Instruction. Washington CD: Educational Technology Publications
2)
Lynch, P. (2001) Web Style: Basic Design Principles for Creating Websites, Massachusetts: Yale University Press.
3)
Tyler, Denise (1999). Teach Yourself Microsoft FrontPage 2000
USA: SAMS
4) Rozinah Jamaludin (2003). Teknologi Pengajaran. USM dan Utusan Publications